Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Edith Merks-Sens vult voor Purmersteijn de functie van onafhankelijk vertrouwenspersoon in. Je kan bij haar terecht voor ondersteuning en vragen, wanneer er binnen de vereniging onverhoopt sprake is van grensoverschrijdend gedrag en je daarmee niet terecht denkt te kunnen binnen de vereniging. Lees hieronder verder als je meer hierover wil weten.


WAAROM IS ER EEN VERTROUWENSPERSOON BIJ PURMERSTEIJN? 

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen, dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen Purmersteijn willen wij dit graag voor zijn. Vandaar dat wij bij voorbeeld al sinds 2015 een Verklaring Omtrent Gedrag vragen van een ieder die een officiële taak uitvoert bij onze jeugdteams. Maar mochten er zich toch ongewenste situaties voordoen, dan willen wij dat betrokkenen daarover hun verhaal kwijt kunnen.

Uiteraard zijn de eerste contactpersonen voor vragen vanuit onze jeugdafdeling onze vrijwilligers bij de commissies Jeugdbestuur en VTZ Jeugd en bij de senioren is dat het bestuur. Dat zal ook zo blijven voor vragen over de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Maar het kan voorkomen, dat iemand te maken krijgt met delicate situaties en daarvoor een meer onafhankelijke contactpersoon wil spreken. Dat is dan ook één van de redenen waarom bij Purmersteijn een onafhankelijke vertrouwenspersoon is aangesteld, die daarvoor wil fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop wij bij de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij geldt: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie. Dit maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt. 

WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSPERSOON?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van Purmersteijn op de juiste plaats is.


Als je liever hulp zoekt buiten de vereniging, dan kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland van het NOC*NSF met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen (klik hier). 

WAT DOET DE VERTROUWENSPERSOON?

 • Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets wat je niet weet.
 • Zij kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
 • Zij geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoekt naar een informele oplossing en staat de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.
 • Zij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van haar taken noodzakelijk is.
 • Zij is bevoegd om voor de uitoefening van haar werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen. 


HOE VERTROUWELIJK IS DE VERTROUWENSPERSOON?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvindt zal vertrouwelijk worden omgegaan. 

WAAR LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID?

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Purmersteijn. Bij het afsluiten van het seizoen, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenspersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden. 

WIE IS DE VERTROUWENSPERSOON VAN PURMERSTEIJN?

 Als vertrouwenpersoon luister ik naar jouw verhaal, denken we samen na over de te nemen stappen en kan ik je verder helpen door professionele mensen in te schakelen waar dat nodig is. Voor veel situaties is geen standaard oplossing te bedenken, maar is een luisterend oor het begin van de oplossing.

Wie ben ik? Ik ben de moeder van Joshua Sens, die al van jongs af aan voetbalt bij Purmersteijn. Ik ben betrokken geweest bij de training van één van de teams waar hij in voetbalde en heb vrijwilligerswerk bij de jeugdactiviteiten van Purmersteijn gedaan. Ik heb twee zoons, één van 13 en één van 15 en ben een geboren Purmerendse. In de afgelopen 30 jaar ben ik actief geweest als jeugd- en jongerenwerker in het welzijnswerk. Nu ben ik 45 jaar en ga ik weer terug naar school, de iPabo. Daarnaast werk ik als lerares op een basisschool. Natuurlijk heb ik ook hobby's, zoals lezen, zingen, dansen, lachyoga en bodybalance… Verder heb ik altijd interesse in de mensen om mij heen en de verhalen die daarmee gepaard gaan. Niet voor niets doe ik ook vrijwilligerswerk voor Stichting RER Purmerend (www.stichtingrerpurmerend.nl) en kunnen jullie/ kunt u mij aanspreken als vertrouwenspersoon. Ik wens u een fijne en veilige tijd bij Purmersteijn.

Met vriendelijke groet,

Edith Merks-Sens

Contact: 06-2873 4911  (bellen of whatsapp)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!